Księga inwentarzowa księgozbioru, podręczników i broszur

Cena brutto: 196,80 zł 160,00 zł

ilość wprowadzisz w koszyku

Księga inwentarzowa księgozbioru, podręczników i broszur

- układ kolumn widoczny na zdjęciu po jego powiększeniu
- A-4  format księgi po złożeniu
- standardowo księga inwentarzowa zawiera 400 stron
- możliwe jest wykonanie księgi o innej ilość stron (na zmówienie)

Pełna, bardzo solidna oprawa introligatorska: 
- księga szyta w legi do pełnego rozłożenia
- twarda okładka
- rogi i grzbiet w płótnie
- merle i kapitałki

Wszystkie kartki są przewiercone - można założyć pieczęć

Księga inwentarzowa podręczników i broszur zwana także rejestrem ewidencji uproszczonej służy do prowadzenia ewidencji wpływów materiałów o krótkim okresie użytkowania.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r.w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z dnia 20 listopada 2008 r.)
§ 6.
4. Szczegółową ewidencję wpływów materiałów o krótkim okresie użytkowania, wymagających stałej aktualizacji, gromadzonych w większej liczbie egzemplarzy, a zwłaszcza skryptów i podręczników w bibliotekach szkół wyższych i w bibliotekach szkolnych, prowadzi się w sposób uproszczony, wpisując je do rejestru przeznaczonego dla tych materiałów.
5. W ewidencji, o której mowa w ust. 3 i 4, nie ujmuje się materiałów wykorzystywanych na bieżąco, a w szczególności egzemplarzy wydawnictw ciągłych, głównie dzienników i magazynów, wydawnictw reklamowych, katalogów, cenników i prospektów przemysłowo-handlowych oraz instrukcji obsługi maszyn i urządzeń.
6. Wartości materiałów ewidencjonowanych w sposób uproszczony nie dolicza się do wartości zbioru biblioteki.


Zapraszamy do zakupu naszych ksiąg inwentarzowych.

 

FILM - Inwentarze biblioteczne i muzealne

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz