Księgi muzealiów - inne

 • wybierz format:

Cena brutto: 565,80 zł 460,00 zł

ilość wprowadzisz w koszyku

Księgi muzealiów - inne

 • dowolne księgi dla muzeów wykonywane na zamówienie
 • zapewniamy projekt, druk oraz oprawę
 • księgi muzealiów mogą zawierać dowolny tekst, układ tabel
 • księgi dla muzeów wykonujemy w dowolnym formacie A-4, A-3 a nawet A-2
 • układ pionowy lub poziomy
 • standardowo 200 kartek / 400 stron
 • możliwość dowolnej liczby kartek

Duży wybór wzorów ksiąg muzealiów
- przesyłamy do wglądu zestawy przykładowych składów
- każdy wzorzec może ulec modyfikacji według Państwa wytycznych
- wykonujemy także układy tabel, w oparciu o księgi przez Państwa używane

- wzór tabel księgi można przesłać np. z programu Word lub jako skan

Oprawa księgi jest bardzo trwałą i estetyczną oprawą introligatorską:
-
sztywna okładka
- szycie nicią
- rogi i grzbiet w płótnie

Księga muzealiów doskonale się rozkłada (szyta nicią w legi), umożliwiając łatwe dokonanie wpisu.
Wszystkie karty księgi mogą być przewiercone, pozwalając na założenie pieczęci.

Prowadzenie inwentarza muzealiów odbywa się
zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 18 kwietnia 1964 r.
w sprawie prowadzenia inwentarza muzealiów.

Na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz. U. Nr 10, poz. 48) zarządza się, co następuje:

§ 2.

1. Inwentarz muzealiów obejmuje:

 • księgę wpływu muzealiów
 • kartotekę magazynową muzealiów
 • księgę inwentarzową muzealiów
 • katalog naukowy muzealiów
 • księgę depozytów muzealiów
 • księgę ruchu muzealiów.

2. W muzeach (działach) archeologicznych prowadzi się ponadto dla bieżących wykopalisk polową księgę wpływu.

Wykonujemy wszystkie powyższe księgi, oraz inne księgi dla muzeów występujące pod nazwami:

 • księga muzealiów
 • muzealna księga inwentarzowa
 • inwentarz muzealiów
 • księga inwentarzowa dla muzeów
 • pomocnicza księga ewidencyjna
 • księga gości
 • księga sygnatur
 • księga odwiedzin i darów
 • księga dla działu fotoarchiwum
 • księga rejestrów
 • księga inwentarzowa archiwaliów

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące ksiąg, tel. 22 828 91 50 lub e-mail: gropius@gropius.com.pl